Uzależnienie od seksu lub erotomania, to jedno z uzależnień behawioralnych, to znaczy uzależnień od sposobu zachowania. Seksoholizm, podobnie jak inne tego typu nałogi, charakteryzuje się przede wszystkim obsesją. Pacjent uzależniony od seksu, mimo destrukcyjnego wpływu na siebie i swoje otoczenie, kontynuuje patologiczne zachowania seksualne, w następstwie czego traci kontrolę nad swoim zachowaniem. Patologiczne zachowania seksualne bardzo często są elementem niszczącym związki społeczne, zawodowe czy rodzinne uzależnionego.

Leczenie seksoholizmu wymaga przede wszystkim podjęcia odpowiedniej psychoterapii. W przypadku seksoholizmu terapia ma na celu przywrócenie równowagi psychicznej, tj. takiej zmiany, aby przywrócić wyższość racjonalnego myślenia nad popędami. Podstawą w procesie leczenia jest uświadomienie sobie przez pacjenta czym jest seksoholizm. Leczenie może być skuteczne jedynie wtedy, gdy pacjent zda sobie sprawę z uzależnienia. A jest to bardzo trudne. W związku z tym, że zachowania seksualne wpisane są w naturę człowieka i nie da się ich całkowicie usunąć ze zdrowego życia, w przypadku nałogu, jakim jest seksoholizm leczenie skupia się na przywracaniu równowagi w sferze relacji z innymi osobami, budowaniu więzi z otaczającymi ludźmi.

Bardzo istotnym elementem leczenia seksoholizmu jest również nauka wyrażania swoich potrzeb i ich zaspakajania w zdrowy, niedestrukcyjny sposób. W celu skutecznej walki z uzależnieniem typu seksoholizm terapia opiera się również na utrwalaniu zmian terapeutycznych wprowadzonych w procesie leczenia. Jedynie ciężka praca nad uzyskaniem równowagi psychicznej i przywrócenie dominacji racjonalności nad popędami pozwoli zwalczyć seksoholizm. Terapia uzależnionych od seksu to długi i trudny proces, mający u swojego podłoża dokładną analizę problemów wywołujących uzależnienie oraz utrwalanie zachowań, które w efekcie pozwolą pacjentowi na powrót do normalnego, szczęśliwego życia.

Ośrodek In Puris zajmuje się profesjonalnym leczeniem uzależnienia jakim jest seksoholizm. Terapia przeprowadzana w ramach niewielkich grup wsparcia, prowadzonych przez doświadczonych specjalistów z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej, przynosi doskonałe efekty i pozwala pacjentom zwalczyć to destrukcyjne uzależnieni.