O Mnie

Kursy i szkolenia

Wykształcenie

Doświadczenie

Jestem Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień ,absolwentem Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Następnie ukończyłem Studium Psychoterapii Uzależnień w Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze w zakresie nowoczesnych metod diagnozowania oraz terapii uzależnień i współuzależnienia będącego etapem Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnień w zakładach lecznictwa odwykowego , przyjętego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Instytut Psychiatrii i Neurologii. Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień o nr 712 potwierdzający moje kwalifikacje zawodowe w zakresie samodzielnego prowadzenia psychoterapii uzależnień posiadam od 2009 roku.

Ukończone szkolenia :
– „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – Ośrodek Profilaktyki i Edukacji W-wa.
– „Program Wzmacniania Rodziny 10-14” – Ośrodek Szkoleniowy „Maraton” przy Fundacji Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii w Warszawie.
– „Praca ze sprawcami przemocy domowej wg. Modelu Duluth” – Instytut Prewencji Przemocy
– „Praca z młodzieżą uzależnioną i zagrożoną uzależnieniem” – Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie.
– „Na granicy uzależnienia” – Wojewódzki Ośrodek Leczenia Uzależnień – Giżycko
-„Wczesna Diagnostyka Uzależnień” – Wojewódzki Ośrodek Leczenia Uzależnień – Gdańsk
– „Program Rozwoju Osobistego” – Instytut Psychologii Zdrowia – Warszawa
-„Psychoterapia osób z zaburzeniami osobowości „ Fundacja ETOH – w Warszawie

Absolwent Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie

– Kierownik Oddziału Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Szpitalu Psychiatrycznym „Centrum – Psychiatrii” w Prabutach
– kierownik w ośrodku leczenia uzależnień w ,, Terapia w Klasztorze”
– Współwłaściciel Prywatnego Ośrodka Terapii ” IN PURIS ” w Hucie Żuławskiej k/ Elbląga

Opinie