addiction-1687771_640Narkotyki czyli wszelkiego rodzaju środki psychoaktywne, których przyjmowanie powoduje przyjemność niosą ze sobą ogromne ryzyko wystąpienia poważnej zależności psychicznej. Przejawia się ona silną potrzebą przyjmowania środków odurzających w różnych sytuacjach społecznych. Podstawowym elementem wpływającym na skuteczność leczenia narkomanii jest uświadomienie sobie choroby.injecting-519389_640

Tylko dzięki temu chory może w pełni aktywnie uczestniczyć w terapii, a leczenie uzależnienia od narkotyków będzie zdecydowanie bardziej skuteczne. Narkomania jest złożoną chorobą chroniczną, która przejawia się w dwóch podstawowych rodzajach: uzależnieniu fizycznym i psychicznym. Pierwszy z nich to silna chęć zażywania jakiejś substancji.

Uzależnienie psychiczne, mocno związane z fizycznym to natomiast zmiany w psychice powodujące wzrost tolerancji na zażywany środek oraz zwiększająca się aktywność mająca na celu poszukiwanie i zażywanie narkotyku. Przejawia się  ona również w zmianach związanych z życiem społecznym, zaniedbywanie lub zaniechanie wykonywania obowiązków, oraz osłabienie woli. Pomoc dla uzależnionych od narkotyków oparta jest na kilku podstawowych etapach. Pierwszym jest detoksykacja organizmu chorego. Często jest to bardzo nieprzyjemny dla pacjenta etap leczenia narkomanii, w którym duży nacisk kładzie się na minimalizowanie efektu odstawienia. Detoksykacja może powodować wiele powikłań zagrażających życiu, dlatego też musi być przeprowadzona pod nadzorem i opieką wykwalifikowanej kadry medycznej.

Dalsze etapy leczenia uzależnienia od narkotyków mogą nastąpić dopiero po oczyszczeniu organizmu. Praktyka terapii antynarkotykowej wyróżnia trzy podstawowe sposoby leczenia narkomanii: leczenie substytucyjne, wprowadzenie całkowitej abstynencji oraz psychoterapię poznawczo-behawioralną. Pomoc dla uzależnionych od narkotyków leczeniem substytucyjnym polega na podawaniu uzależnionemu środków farmakologicznych, które mają na celu osłabienie, a w efekcie zlikwidowanie uzależnienia fizycznego.

Leczenie narkomanii poprzez całkowitą abstynencję stosowana jest w przypadku zażywania środków psychoaktywnych słabiej uzależniających. Wymaga ona jednak wysokiego zaangażowania i motywacji pacjenta do zerwania z nałogiem. Leczenie uzależnienia od narkotyków poprzez psychoterapię polega na nauce i wprowadzaniu do codziennego życia pacjenta głębokich zmian, mających na celu identyfikację sytuacji powodujących potrzebę zażywania narkotyków oraz zwalczenie potrzeby sięgania po nie. Leczenie narkomanii to bardzo długi i trudny proces. Pierwszy krok w walce z tą niszczącą, śmiertelną chorobą pomoże ci wykonać ośrodek leczenia uzależnień In Puris.