O mnie:

Kursy i szkolenia:

Wykształcenie:

Doświadczenie:

Jestem specjalista psychoterapii uzależnień – w trakcie certyfikacji. Ukończyłam specjalistyczne szkolenie w dziedzinie uzależnień od narkotyków w zakresie specjalisty terapii uzależnień prowadzonego przez Polską Federację Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku. Moja praca poddawana jest superwizji. Z wykształcenia jestem także psychologiem. Ukończyłam studia wyższe na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Sopocie. Moim dodatkowym zainteresowaniem jest psychologia transportu oraz traumatologia.

• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Tęcza” – Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów.
• Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku – Szkolenie z zakresu specjalisty do spraw uzależnień.
• Uniwersytet Humanistycznospołeczny – Studia podyplomowe z zakresu „ Psychologia transportu z elementami psychodiagnostyki”
• Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku we współpracy z instytutem psychoterapii zintegrowanej w Monachium – Szkolenie z zakresu psychotraumatologii praktycznej ( w trakcie realizacji).
• Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej – Szkolenie z zakresu „Dialog motywacyjny i jego wykorzystanie w profilaktyce i pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi behawioralnie.
• Konferencja organizowana przez Fundację Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis i Zakład Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. – Uzależnienia a wyzwania terapii i edukacji edycja III

• Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku we współpracy z instytutem psychoterapii zintegrowanej w Monachium – Szkolenie z zakresu psychotraumatologii praktycznej ( w trakcie realizacji).
• SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Sopocie. Studia podyplomowe: Psychologia transportu z elementami psychodiagnostyki.
• Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku. Szkolenie z zakresu specjalisty do spraw uzależnień.
• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Tęcza” Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów.
• SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Sopocie kierunek: Psychologia.

Od 2016 roku pracuje z osobami uzależnionymi.