Co wyniosłem z terapii

Poprosiliśmy Naszych pacjentów o opinie po zakończonej terapii ta wydała mi się na tyle ciekawa, że postanowiłem umieścić ją na blogu.

Należy przede wszystkim postawić dwa pytania:

  1. Na ile terapia wyposażyła mnie w wiedzę i dostarczyła narzędzia do uwolnienia się z uzależnień?
  2. Na ile ja sam potrafię sam wykorzystywać zdobytą wiedzę, zastosować narzędzia w które zostałem wyposażony, na ile też wystarczy mi determinacji i konsekwencji w realizacji zaplanowanych działań?

To cały czas pytanie otwarte.

Długo dojrzewałem do decyzji czy podjąć terapię w tego rodzaju Ośrodku. Po kilku tygodniach pobytu jestem absolutnie przekonany, że decyzja była trafna. Wiele dowiedziałem się o swoim uzależnieniu, przede wszystkim o niekonsekwencjach powstawania tej choroby, o jej wyniszczających stronach dla mnie, dla mojej rodziny oraz najbliższego otoczenia.

W trakcie terapii poznałem wielu ludzi zmagających się z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków. Ludzi którym powiodło się ale też takich, którzy nadal zmagają się z uzależnieniem a także przed którymi jeszcze długa droga. Była to bardzo pouczająca lekcja. Wiem, że ode mnie zależy w jakim stopniu skorzystam z dobrych przykładów jak i w jakim stopniu uniknę błędów o których usłyszałem. Chciałbym również podkreślić jak ważną rolę w terapii odgrywa znakomita atmosfera jaką stwarza pacjentom Dyrektor Ośrodka dbający nie tylko o prawidłowy jej przebieg ale bardzo dba o uprzyjemnienie pobytu uczestnikom terapii.

Wyjeżdżam z poczuciem mocy i nadzieją, że dalsza już – moja indywidualna terapia – przyniesie dalsze oczekiwane przez mnie rezultaty.