O Mnie

Wykształcenie

Doświadczenie

Specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji. Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica w Płocku. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Posiada doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi
stosującymi przemoc i doświadczającymi przemocy. Zna doskonale problem tej
choroby i wie, jak można pomóc komuś, kto utracił kontrolę picia.
W swojej pracy nastawiony jest na zapewnienie szacunku i zrozumienia w
połączeniu z zaangażowaniem, wiedzą i doświadczeniem.

– Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
– Politechnika Gdańska

Posiadam doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi stosującymi przemoc i doświadczającymi przemocy.