O Mnie

Kursy i szkolenia

Wykształcenie

Doświadczenie

Specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji. Ukończyłam specjalistyczne szkolenie w dziedzinie uzależnień od narkotyków w zakresie specjalisty terapii uzależnień prowadzonego przez Polską Federację Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku. Moja praca poddawana jest superwizji. Ukończyłam Akademię wychowania Fizycznego w Gdańsku oraz studia podyplomowe na kierunku Socjoterapia z muzykoterapią . Pracowałam w szkole jako nauczyciel i terapeuta.

– Szkolenie z zakresu metody ,,Trening Zastępowania Agresji”(TZA-ART)-organizowany przez Warszawski Instytut Profilaktyki.
– Specjalistyczny Kurs przygotowujacy do realizacji programu profilaktyki uzależnień dla młodzieży ,,Tak czy Nie”

– Absolwentka wychowania fizycznego w Gdańsku
– studia podyplomowe na kierunku Socjoterapia z muzykoterapią

Posiadam doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków