O Mnie

Kursy i szkolenia

Wykształecenie

Doświadczenie

Psycholog – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień , trener ART. – Treningu Zastępowania Agresji. Od roku 2004 pracuje z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami.

Ukończone szkolenia:
– Kurs Pięcioletni– Całościowy Kurs Psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin organizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju i Terapii Rodzin „Na Szlaku” w Krakowie. Obecnie jestem na 4 roku Kursu.
– Studia podyplomowe – Profilaktyka i Terapia Uzależnienia od Narkotyków, certyfikat
specjalisty terapii uzależnień Studia podyplomowe Psychologia kliniczna ze szczególnym uwzględnieniem Psychologii
klinicznej dzieci i młodzieży
– Szkolenie dla mediatorów – certyfikat
– Program socjoterapeutyczny – Trening Zastępowania Agresji ART
– „Podejście krótkoterminowe skoncentrowane na rozwiązaniu w relacji pomagania” – szkolenie prowadzone przez Katarzynę Strzałę i Krzysztofa Strzałę.
– „Interwencja pedagogiczna w sytuacji przemocy w rodzinie” – szkolenie organizowane przez Ośrodek Szkoleń „IRDA” Elblągu.
– „Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży na przykładzie programu Coping Cat”– szkolenie prowadzone przez psychologa, terapeutę z Centrum Psychologii Integralnej w Warszawie.
– „W pułapce uzależnień” – konferencja organizowana przez Komendę Miejską Policji w Elblągu.
– Udział w konferencji „Uzależnienia behawioralne”.
– Udział w szkoleniu, seminarium „Coaching – jak budować relacje z dzieckiem” – organizowanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1,nr 2 oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu.
– Udział w szkoleniu „Psychotraumatologia” – organizowanym przez Fundację Pomorskie Centrum Psychotraumatologii.
– Stop Przemocy w Rodzinie, Szkole i na Ulicy – konferencja
– Ojcostwo w rodzinie XXI wieku – konferencja
– Narkomania – HIV / AIDS wymiana doświadczeń Polski i Europy – konferencja
– Wartości chroniące w uzależnieniach – konferencja
– Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowa ich ocena – szkolenie I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej
– Bardziej zrozumieć – efektywniej pomóc w realizacji wolności – konferencja
– Podstawy wykorzystania testu MMPI – badanie, interpretacja, opracowanie wyników – szkolenie

Studia podyplomowe – Profilaktyka i Terapia Uzależnienia od Narkotyków, certyfikat
specjalisty terapii uzależnień Studia podyplomowe Psychologia kliniczna ze szczególnym uwzględnieniem Psychologii
klinicznej dzieci i młodzieży

Od roku 2004 pracuje z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami.